Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

#04 – Klimato kolapsas.

Sekantis pasaulio pabaigos scenarijus ne teorinis, o iš tikro tikėtinas.
1909 m sausis. Antarktidoje vasara. Ernestas Šakletonas , žinomas poliarinis tyrinėtojas atsisakė bandymo pasiekti pietų polių. Kelyje atgal į bazinę stovyklą jis aptiko tai, kas iš pagrindų pakeitė požiūrį į ledinį kontinentą. Tai buvo ledinis suakmenėjęs medienos gabalas. Taip pat uolienoje rado kitus aiškius augalų atspaudus. Vienintelis šios mįslės atsakymas galėjo būti kad kažkada čia augo tropinis miškas.
Dabar patikimai nustatyta, kad Žemės klimatas pastoviai keičiasi. Buvo periodai, kai visas paviršius apšaldavo, būdavo ir šiltųjų periodų, kai nuo karščio pusiaujo biologinė įvairovė nuskursdavo ir persislinkdavo į poliarines sritis. Dabartiniu laiku mes pergyvename naują visuotinį atšilimą, kurį išprovokavo žmogaus veikla. Mes su visa gyvunija ir augalija dabar žaidžiame rizikingą žaidimą su gyvybės įvairovės aprūpinimo galimybėmis gamtoje. Tik nežinome kiek laiko liko iki negrįžtamų padarinių kai jau bus vėlu – 10 metų ar 100 metų. Kiek dar yra gamtinių rezervų. Visi klimatologai sutinka kad globalinio atšilimo požymiai labai akivaizdūs. Pavyzdžiui visiškai aišku, kad grenlandijos ledynai traukiasi, bet gal tik po 20 ar 50 metų mes suprasime, kad tai buvo negrįžtamas, laiku nesustabdytas procesas.

TempSuolisIki istorinių epochų analizė  rodo kad mes galime patirti staigų temperatūros šuolį. 55 mln metų atgal Žemė buvo patirusi tokį temperatūros šuolį, kokį dabar provokuoja atmosferos užterštumas CO2. Dar didesnę įtaką šiltnamio efektui daro išsiskiriantis metanas, kuris ir buvo kaltininkas 55 mln m atgal. Ir dabar gali taip atsitikti, nes vandenynų dugne bei sibiro tundroje yra daug užkonservuoto metano kietame pavidale, kurį laiko įšalas, o šiltėjant aplinkai gali išsiveržti į paviršių ir iššaukti grandininę atšilimo reakciją. Iki industrializacijos 150 metų atgal 1 mln molekulių oro, angles dioksido buvo 270, o šiandien jau beveik 50% idustrDumaidaugiau – 390. Esant tokiam augimui, iki amžiaus galo pasieksim 800 – 1000 koncentraciją – klimatas atšils nuo 4 iki 8 laipsnių ir dėl ledynų tirpsmo vandenyno lygis pakils nuo 5 iki 10 metrų. Daug dažnesni ir stipresni bus uraganiniai vėjai, potvyniai, gaisrai, išnyks kaikurie gyvūnai, po vandeniu atsidurs Venecija ir t.t. O išsilaisvinęs metanas dar du kart tiek pakels temperatūrą. Bet ar prives šie kataklizmai prie žmonijos žūties ? Gal yra galimybė atspindėti dalį saulės šilumos ar panaudoti kitus geoinžinierijos  metodus ? Tačiau kai žmogus įsiterpia į kokius nors sudėtingus, ne iki galo žinomus gamtos procesus, dažnai būna neįvertinti šalutiniai veiksniai, kurie savo ruožtu gali pakenkti kitais kataklizmais. Ar nebus ligos gydymas blogiau už pačią ligą kaip kartais būna ? Tokiu būdu beliks tik tas vienintelis metodas, kurį pritaikė Žemės gyvybė prieš 55 mln metų. Persikelti į Antarktidą.
Šio scenarijaus tikimybė yra aukštesnė nei supervulkano išsiveržimas ar atliekami fizikiniai eksperimentai ar kiti anksčiau aprašyti pavojai. Dėl to klimatinis kolapsas priskirtas 4 vietai iš 10.

Ledynmečiai ir klimatas

Žr. kitus šios serijos straipsnius.
10 Ways to End the World 2011

2013-01-25 Posted by | Klimatas, Žmonijos pavojai | , , , , , | Parašykite komentarą

#05 – Fizikiniai eksperimentai

Nagasakibomb3 savaitės iki numetant bombas ant Hirosimos  Naujosios Meksikos valstijos  dykumoje buvo pirmąjį kartą išbandytas naujasis atominis ginklas, nors nebuvo iki galo žinomas jos veiksmingumas. Dar 1942 metais  fizikas Edward Teller  tikino, kad sprogimas, dėka sužadintos grandininės reakcijos gali iššaukti visos atmosferos uždegimą. Buvo pavesta apskaičiuoti tokio rezultato galimybę. Iki galo išsiaiškinta nebuvo, bet bandymai vis tik buvo įvykdyti. Šiandien aišku, kad tai neįmanoma. Bet įdomu kiek reikia būti įsitikinusiam savo skaičiavimais, kad galima būtų surizikuoti visos žmonijos ateitimi ?

CERN_logoŠiandien mokslininkai atlieka kitokius fizikinius eksperimentus. Šalia Ženevos, Cern gyvenvietėje  jie pastatė didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kad atlikti beprecedenčio energijos dydžio eksperimentus. 27 km ilgio apskritame tunelyje grandioziniai magnetai panaudojami protonų pagreitinimui beveik iki šviesos greičio. Susidūrimo metu susiformuoja naujos dalelės, kurių pagalba mokslininkai tikisi išsiaiškinti visatos sandarą.

2010.03.30 pasiektas rekordas ir prasidėjo nauja era elementarių dalelių ir teorinėje fizikoje. Bet yra mokslininkų, kurie mano, kad tokie eksperimentai gali iššaukti pasaulio pabaigą ir kreipiasi į visuomenę, kad būtų sustabdyti eksperimentai, kol nebus išsiaiškinta jų rizikos tikimybė. Fizikai patį didžiausią dėmesi privalo Cernkreipti į galimas eksperimentų pasekmes ir žaisti kruopščiai bei atsakingai. Vokiečių profesorius Otto Lesler tvirtina, kad tuomet atiktas eksperimentas buvo rizikingas. Energija padidinta keturis kartus. Buvo keli scenarijai, pagal kuriuos 8% tikimybė kad per kelis metus Žemė galėjo kolapsuoti į kelių centimetrų dydį dėl ištrūkusios iš magnetinių gniaužtų ir nukeliavusios į JuodSkyleŽemės centrą juodosios skylės. Kol kas šis eksperimentas parodė, kad susidūrimo energija nėra tokia didelė, bet technika vystosi septinmyliais žingsniais. Jau dabar planuojamas padidinimas 2 ar tris kartus. Ir gali būti pasiektas juodosios skylės rezultatas, kuris iki šiol nėra pakankamai išstudijuotas. Skaitoma, kad kiekvienoje galaktikoje randasi didžiūlės juodosios skylės, dėl ko susikoncentravusios žvaigždės sukasi aplink jas ir nenukrenta. O žvaigždės, kai jose pasibaigia kuras taip pat kolapsuoja į vidutinio dydžio juodasias skyles. Bet teoriškai juodoji skylė gali būti be galo maža ir gali būti sukurta Ženevoje. Būtent tai ir bandoma padaryti, tikintis suvaldyti procesą ir atrasti kažką nauja. Tkimasi kad pavojaus nėra, nes juodosios skylės senai gamtoje egzistuoja.
Tačiau dar bus daugybė fizikinių eksperimentų siekiančių įveikti gamtos jėgas, dėl to negalima atmesti tokio pavojaus ir jis užima 5 vietą tarp 10 pasaulio pabaigos scenarijų .

Žr. kitus šios serijos straipsnius.
10 Ways to End the World 2011

2013-01-16 Posted by | Žmonijos pavojai | , , , , | Parašykite komentarą

5 pražūtingiausi žmogaus veiklos scenarijai

Per 6 mln metų iš beždžionės susiformavo šiuolaikinis žmogus. Šis kelias buvo pilnas katastrofų ir mirčių. Pavojingi plėšrūnai, pasikartojančios sausros, ledynmečiai, klimato pasikeitimai, net Žemės susidūrimas su asteroidais. Visos jos vis sumažindavo žmonių skaitlingumą. Bet nedaugelis likusiųjų kažkaip sugebėdavo išgyventi ir sukurti dabartinę visuomenę.
Dėl to atrodo mažai tikėtina, kad per artimiausius 100 metų kokie nors gamtos reiškiniai sugebėtų susidoroti su žmonija. Tačiau dar yra pavojai, kuriuos sukuria žmonės patys sau – taip vadinamos atropogeninės (ekologinės) katastrofos…

Ukrainos Pripetės miestas  ar Japonijos Fukušima  gali parodyti kaip kartais atsitinka neįtikėtinai baisios katastrofos dėl žmogaus veiklos padarinių ir daugeliui šimtų metų į priekį. Ar gali žmonija iššaukti dar didesnes katastrofas, sugebančias sunaikinti žmoniją?
#05, #04, #03, #02, #01 scenarijuose pražūtingiausios žmogaus veiklos.

Žr. kitus šios serijos straipsnius.
10 Ways to End the World 2011

2013-01-16 Posted by | Klimatas, priešistorė, Žmogaus evoliucija, Žmonijos pavojai | , , | 2 Komentaras

#06 – Gamtinės pandemijos

Šis pavojaus šaltinis mums gerai žinomas. Tai ateina iš pačių sėkmingiausių Žemės padarų: bakterijų, parazitų ir virusų.  Pandemijos  yra labai pavojingos. Žudė žmoniją visais istoriniais laikais ir neabejojama kad vėl kils ateityje. Kadangi keliaujančių po pasaulį vis daugėja, tai ir pandemijos paplitimo greitis taip pat didėja. Nėra jokios garantijos, kad tai nebus žmonijos žūties priežastimi.

1918 metais žmonija šventė pirmojo pasaulinio karo  pabaigą. Bet deja atsirado daug pavojingesnis priešas už mirtį nešančias dujas ar artilerijos šūvius. Ispaniškojo gripo  pandemija plito greičiau už miško gaisrą. Apie pusė pasaulio gyventojų sirgo ir apie 80 milijonų žuvo nuo tos pandemijos. Daug daugiau negu pirmajame pasauliniame kare. Iki šiol neaišku kodėl tiek daug nukentėjusiųjų. Tai tikriausiai didžiausia 20 a neišaiškinta paslaptis.
Dabartiniu laiku yra žinomi pavojingi – paukščių gripas ir kiaulių gripas, kurie dar vis pietryčių Azijoje evoliucionuoja, tobulinasi ir gali išeiti iš po kontrolės.

VirusologijaVirusai  pakliuvę į mūsų organizmą prasiskverbia į ląsteles ir pradeda savę kopijuoti išnaudodami vidinius ląstelių resursus. Tame tarpe yra virusai (RNK), kurie labai mutuoja ir gali atsirasti labai pavojingų atmainų. Taip pat labai pavojingi virusai, kurie mutuoja iš kitų gyvūnų. Arba kai apsijungia keli virusų štamai ir imuninė sistema jų visiškai nepažįsta.
Imunodeficito (ŽIV)  virusas pakliuvo žmonėms iš beždžionių apie 100 metų atgal. Virusais galima užsikrėsti nuo naminių gyvunų, medžiotojai nuo laukinių, nuo šikšnosparnių ir kitų gyvunų kurie gali evoliucionuoti į pavojingą žmogui. Tokie virusai vadinami zoonozėmis  (angliškai zoonosis).

Stokholmo karališkojo technologinio instituto mokslininkai sukūrė galingą kompiuterinę programą ,  modeliuojančią viruso paplitimą.  Siekdami išsiaiškinti kaip žmonija gali suvaldyti analogišką su 1918 metų gripu pandemiją, gavo liūdnus rezultatus. Scenarijus, kai vienas žmogus, apsikrėtęs nauju virusu vidurinėje Azijoje grįžta į Stokholmą lėktuvu. Nusileidus lėktuvui jau buvo apkrėsti 5 žmonės. Labai greitai paplinta namuose bei darbe ir po visą šalį – per transportą, parduotuves ir masinius renginius. Laiku sukurti vakciną šiuo atveju neįmanoma. Jau per porą mėnesių išaiškėja pagrindinės pasekmės. Aštuntą savaitę apkrėsti 100 000 žmonių o devintą savaitę jau 300 000 ir t.t. Kompiuterinis modelis suformavo pasibaisėtiną vaizdą. 7 milijonai švedų apkrėsti ir pusė milijono žuvo. Pasauliniu mastu 70% žmonių apsikrės ir 1 milijardas mirs.

Klausimas ar gali atsirasti dar pavojingesnis virusas, kuris grėstų žmonijos egzistavimui? Jei naujasis virusas pasižymės ebolos  mirtingumu ir inkubaciniu periodu kaip ŽIV tai rezultatai bus iš tikro baisūs. Toks virusas išplis nespėjus sureaguoti į pasekmes ir sugebės nušluoti mus nuo Žemės paviršiaus. Mažai tikėtinas scenarijus, bet jam nėra ką priešpastatyti. Ir šis scenarijus yra pavojingiausias iš anksčiau apžvelgtų #10, #09, #08 ir #07.
Tokiu būdu pavojaus nuo mikroorganizmų scenarijus randasi šeštoje mūsų sąrašo vietoje.

Epidemijos
Žr. kitus šios serijos straipsnius.
10 Ways to End the World 2011

 

2013-01-14 Posted by | Žmonijos pavojai | , , , , , | Parašykite komentarą

#07 – Priešiškos kitų pasaulių civilizacijos.

1977 m rugpjūtis. Ohajo universiteto  radijo teleskopo prietaisai viršijo matavimo ribas nuo tokio stipraus signalo, esančio už 220 šviesmečių. Šis pavadintas Wow! signalas  buvo labai aiškus ir įdomus tuo, kad negalėjo būti paaiškintas nei žmogaus veiklos rezultatu nei kosmoso naturaliu signalu. Daugiau niekada nepasikartojo ir iki šiol neišaiškintos jo gavimo aplinkybės.
Ar galėjo tai būti nežemiškos civilizacijos signalu ? Priešiškos ar taikios ?

ExoplanetMes gyvename labai įdomiu laiku. Astronomija ir prietaisai labai ištobulėję. Yra šansas aptikti nežemišką panašią į mūsų civilizaciją. Nuo pirmųjų atrastų 1995 metais kitų žvaigždžių planetų,  dabar suskaičiuota jau apie tūkstantį taip vadinamų egzoplanetų (žr. grafiką). Dabar jau nustatomas ne tik dydis, bet ir temperatūra, gravitacija, kieta ar dujinė, ar galima ant jos nusileisti, ar tinkama gyvybei.  Gliese_581_-_2010Gliese 581 e  randasi tik 22 šviesmečiai nuo mūsų ir šioje žvaigždės ir planetų sistemoje yra 6 planetos iš kurių 3 panašios į Žemę. Jos link, Ukrainos kosmoso agentūros teleskopo radaro RT-70 pagalba 2008 m spalio 9 d buvo nusiųstas didelio galingumo skaitmeninis radijo signalas su specialiai atrinktomis 501 žinutėmis apie Žemės civilizaciją.

Tokiu būdu neabejotina, kad panašių į Žemę planetų yra daugybė, tik iki šiol  neaišku su gyvybės išsivytymo lygiu ir tikimybėmis. Ar gali kitos civilizacijos būti pavojingos ?
Jau 50 metų yra ieškoma protingų būtybių signalų kosmose. Viena iš tokių technologijų yra seti_logoSETI . Kiekvienas žmogus su savo kompiuteriu gali prisijungti ir prisidėti prie tyrimų ir dabar yra ape 4 milijonus tokių. Projektas vadinasi SETI@home.

Beje yra galvojančių kad pavojinga siusti įvairias žinias neaišku kam. Gal jiems, kaip ir žmonėms būdingi karai, agresyvumas ir prievarta ? Žmonijos istorijoje susidūrus labiau ir silpniau išsivytytoms visuomenėms beveik visada liūdnai baigdavosi silpniau išsivytytai visuomenei. Jei nežemiška civilizacija užsinorės atsikratyti žmonių visuomenės, daug didesnė tikimybė kad tai jiems pavyks.
Pasižiūrėjus į žemės gaublį naktį labai aiškiai matosi kur reikia nukreipti mirtiną smūgį. Ir kadangi žmonija nepergyvens susidūrimą su agresyviais ateiviais, šis pavojaus scenarijus yra septintoje vietoje.

Nežemiška civilizacija
Žr. kitus šios serijos straipsnius.
10 Ways to End the World 2011

2013-01-10 Posted by | paleokontaktai, Žmonijos pavojai | , , , , | Parašykite komentarą