Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Paleokontaktai

Yra įvairios teorijos apie protingų ateivių apsilankymą žemėje priešistoriniais laikais. Kontaktas su nežemiška civilizacija dažnai yra siejamas su žmonių kultūros vystymosi pradžia, technologijomis arba religijomis. Pasak kai kurių tokio tipo teorijų, dauguma dievybių iš tikrųjų buvo ateiviai ir pažangios technologijos buvo palaikytos jų dieviškumo įrodymais. Taip pat dažnai spėjama, kad žmonės yra ateivių palikuonys arba kūriniai. Šios teorijos yra skeptiškai vertinamos mokslinės bendruomenės ir susilaukė labai mažai rimtų mokslinių tyrinėjimų. Dažnai surasti artefaktai atidedami vėlesniam laikui, o po to užslaptinami, nes neįsirašo į tradicinę istoriją. Vienok šių artefaktų dabar jau tiek daug, kad didelė dalis žmonijos jais domisi ir tiki tokiomis hipotezėmis. Šioje svetainėje paleokontaktų kategorija ar žyma pažymėti straipsniai informuos apie tokius artefaktus.

Paleokontaktų teorijos šalininkai mano, jog ateiviai iš kitų planetų ir kitų pasaulių Žemę lanko jau milijonus metų ir, kad jie, apsireikšdami įvairiais pavidalais, visuomet darė įtaką žmonijos istorijai iki pat šių dienų. Angelais žmonės vadino kosmoso keliautojus, kurie čia atnešė, tiek blogų, tiek ir gerų permainų.
Nesenai JAV atlikta interneto lankytojų apklausa parodė, kad pusė amerikiečių tiki angelų egzistavimu. Angelų įvaizdis yra tvirtai susiformavęs Amerikos ir Vakarų pasaulio žmonių mąstysenoje. Tačiau angelai iš esmės atėjo iš Artimųjų rytų, nes vienintelis šaltinis, kuris apie tai rašo yra Biblija bei atskirti apokrifai. Biblijoje ir apokrifuose angelai aprašyti, kaip šventos būtybės, kurios neša žmonėms žinią nuo Dievo. Jų pagrindinė užduotis – skleisti žmonėse tikėjimą Dievu. Pats žodis angelas yra neteisingai išverstas. Teisinga jo interpretacija yra pasiuntinys. Graikų kalboje žodis angelas taip pat reikškia žinios nešėją.
Pagal galiojantį supratimą, angelai – ne Žemės gyventojai. Jie atėjo iš kosmoso arba paralelinių pasaulių. Ufologai daro išvadą, jog Biblijos laikų angelai ir šiandieniniai ateiviai turi daug bendrų bruožų. Biblijos laikų žmonės jų nevadino ateiviais. Jie juos vadindavo angelais, nes būtent tokiu vardu jie prisistatė žmogui, kaip Dievo padėjėjai arba kaip veikiantys Dievo (bet nebūtinai Dievo) vardu.

Pvz Senajame Testamente parašyta, kad Trys Karaliai, kurie atėjo nusilenkti gimusiam Jezui buvo vedami žvaigždės. Tai galėjo būti ateivių ženklas, su kuriais jie bendravo, todėl galima būtų priskirti  paleokontaktams.

Šaltiniai: Vikipedija, diskaverio dokumentika

2012-04-09 Posted by | Biblija, Mitologija, paleokontaktai, priešistorė | , , , , , | Parašykite komentarą

Kalendorius

Senojo Testamento Enocho knygoje aprašyta, kad 5000 metų atgal buvo atskridę ateiviai, kurie paliko žmonijai palikimą – laiko kapsulę su užšifruota informacija apie savę ir savo žinias.
Pasirodo šios kapsulės koordinatės užšifruotos mūsų įprastiniame savaitiniame kalendoriuje, kuris buvo žinomas Egipte dar prieš 6000 metų.   Kiekvienam Egipto faraonui reikėjo duoti priesaiką kad jokiu būdu nekeis kalendoriaus nes pasikeistų užšifruota informacija.
Matematikas Pachomov išnagrinėjo kalendorių, jo ciklus, kai mėnesio dienos sutampa su savaitės dienomis, ištyrė kalendorines matricas ir surado įdomių dalykų. Pvz. erdvinį vaizdą, kuris primena kokią tai turinčią panašumų į žuvį būtybę.
Pasirodo senuose Šumerų tekstuose ir seniausiame indų piešinių mene yra minimos tokios nukritusios iš dangaus būtybės-amfibijos, kurios davė žmonėms žinias apie įvairius civilizacijos dalykus: apie raidžių panaudojimą, kaip statyti namus ir miestus bei šventoves, kaip auginti žemės kultūras ir pagerinti gyvenimo sąlygas.
Toliau tiriant kalendorines matricas buvo gautas Oriono žvaigždyno piešinys kuriame pažymėta viena žvaigždė.
Dar buvo sukeistos savaitės dienos į natas kurių irgi yra septynios ir gautas muzikinis kūrinys.
Pachomovas taip pat nustatė laiko kapsulės vietą – Saulės sala Titikakos ežero pietuose netoli nuo Bolivijos miestelio Copacabana. Šią salą matematikas gavo iš kalendorinės matricos su pažymėta toje saloje vieta. Daugelys inkų legendų irgi nurodo šią vietą kurioje atskridę  po Tvano ateiviai sukūrė naują Žmonių civilizaciją.

2012-04-07 Posted by | Biblija, Egiptas, kalendoriai, Mitologija, priešistorė, Tvanas, Šumerai | , , , , , , , , , , , , , , | Parašykite komentarą