Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Žemės gelmės ir poliarinės legendos

Poliarinės žemės rutulio vietos 6 mėn metuose paskendusios tamsiame rūke, kur temperatūra kartais nusileidžia iki 90 laipsnių šalčio. Geologai tvirtina kad šiose vietose žemės plūta siekia 50 km storį. Žemiau yra mantija ir toliau išsilydžiusi magma. Magma dengiai kietajį geležies ir nikelio branduolį kuris mėnulio dydžio. Deja tai tik teorija. Niekas to nematė.
Kai kas tvirtina kad po ledo kepure randasi įėjimas į požeminį pasaulį. Egzistuoja netgi tuščiavidurės žemės hipotezė ir jos šalininkai. Astronomijos pradininkas Galilėjus (kurio vardu pavadinta kometa) padėjo įsitvirtinti šiai hipotezei. 1691 metais jis Londono karališkajame susirinkime paskelbė šią hipotezę tvirtindamas kad žemės viduje yra keletas sferų (matrioškos pavidale).  Tai tvirtino pilnai logiškais teiginiais. Metų bėgyje magnetinis polius slenka į vakarus. Tokiu būdu vidinė sfera sukasi nepriklausomai nuo išorinės ir liečiasi tik keliose vietose bei gali būti tinkama gyventi.
1818 metais buvęs Amerikos kariuomenės kapitonas paskelbė kad prie kiekvieno poliaus yra platūs praėjimai per kuriuos galima nusileisti į žemės centrą. Ir tai pastūmėjo prie aktyvaus užpoliarės tyrinėjimo. Iki to laiko niekas nematė antarktidos savo akimis.
1864 metais tuščiavidurės žemės teorija ir bendrai geologija ir paleontologija  įgavo dar platesnį populiarumą kai 1864 metais Žiulis Vernas publikavo romaną “Kelionė į žemės centrą“ . Tuo metu taip pat gimė hipotezės apie žemės gelmėse esančią išsivysčiusią civilizaciją.
Praeito amžiaus viduryje netgi ėjo kalba kad į žemės centrą buvo nusileidęs poliarinis tyrinėtojas admirolas Ričardas Berdas, kuris pirmasis praskrido virš pietų ašigalio ir kurį į žemės centrą buvo įtraukusi skraidanti lėkštė. Ten esanti civilizacija įspėjo apie gręsiantį pavojų dėl JAV atominės bombos panaudojimo ir padėjo Berdui grįžti atgal. JAV vyriausybė aišku viską užslaptino.
Yra ir daugiau legendų apie paslaptingus poliarinius rajonus bei požemius.

Zagadki.Istorii.Pod_Tolshchei_Zemli 2011
Ancient Aliens “Underground Aliens“ 2010

2012-10-07 Posted by | geologija, magnetosfera, paleokontaktai | , , , , | Parašykite komentarą

Šibalba

Jukatano pusiasalis – vienas populiaraiausių tarp turistų Meksikoje. Be nuostabių pliažų pusiasalio teritorija padengta nepraeinamomis džiunglėmis ir daugybe senotų  – karstinių ežerėlių ar gamtinių šulinių.  Taip pat čia šalia džiunglių daug požeminių urvų. Čia Meksikos archeologai aptiko artefaktų, kokių analogų nėra niekur pasaulyje.
Jie, vadovaujami Guillermo de Anda, pasinaudojo 17 a. misionierių užrašais, kurie mini džiunglėse esančią paslaptingą Majų  šventovę. Šalia apleistos Tahčibičen gyvenvietės , buvo apie 45 metrus nusileidę su povandenine įranga į apsemtus vandens požeminius urvus. Buvo aptiktos beveik 2 tūkst. metų senumo kolonos su Majų rašmenimis ir sudaužytos akmeninės galvos. Sausoje urvo vietoje aptikta šventovė su akmeniniu takeliu link piramidės ir žmonių kaulais šalia jos. Buvo ir jaguarų kaulų.
Majų mitologijoje minima požeminė karalystė Šibalba . Čia galėjo vykti žmonių aukojimo ir luošinimo ritualai, siekiant įsiteikti dievams. Čia tikriausiai legendiniai vartai į pomirtinę Majų legendų karalystę, valdomą žiauraus mirties dievo. Jis priversdavo savo svečius praeiti per tamsias, šaltas išbandymų kameras su ietimis, šiksnosparniais, vorais, reptilijomis ir jaguarais, kraujo upes. Čia galima pamatyti kaip Majai isivaizdavo pomirtinį sielos kelią.
Tačiau Guillermo de Anda tvirtina kad radiniai senesni.
Legendos pasakoja, kad kai nusileido iš dangaus kelias į žvaigždes – 13 ir 9 dievai nužengė ant žemės. O tai aiškus nurodymas apie kosmoso ateivius, kitos planetos keliautojus. Jei taip, tai vis tik kodėl jie pademonstravo tokius žiaurumus žemės gyventojams?
Archeologai rado nemažai unikalių požeminių vietų, kur legendas patvirtina radiniai. O kas jei ateivių apsilankymo žemėje papildomi įrodymai randasi daug didesnėse gelmėse, nei iki šiol buvo atliekami archeologiniai ir geologiniai paviršinės žemės plutos tyrimai?

Zagadki.Istorii.Pod_Tolshchei_Zemli 2011
Ancient Aliens “Underground Aliens“ 2010
Šibalba; Požeminiai Jukatano urvai;
Portal to Maya Underworld Found in Mexico?;
Как пройти на тот свет

2012-10-06 Posted by | Indėnai, Majai, Mezoamerika, Mitologija, priešistorė | , , , | Parašykite komentarą