Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Priešistorinės technologijos ir NSO

Kokias technologijas galėjo valdyti priešistorinės civilizacijos, jei statė tokius grandiozinius objektus ir sugebėjo pernešti tokius daugiatonius megalitus?
Viena iš jų – dabar vadinami neatpažintais skraidančiais objektais – NSO. Jie gali būti įžiūrimi ir senovės piešiniuose ir viduramžių meno kūriniuose. Pvz yra vaizduojami diskai su sparnais ar netgi žmonėmis jų viduje. Šumerų tekstuose minimi keisti objektai – fenomenai ir juos valdantys spinduliai. Ugnies skritulį papiruse aprašė faraonas Tutmozis. Aleksandras Makedonietis savo kronikose mini matytus NSO. NSO aprašymai sutinkami ir religinėse žydų bei indų knygose.

Gvatemala. Mokslininkai, archeologai tvirtina, kad žmonės čia gyveno prieš 14 tūkst. m. ir rasta daug įdomių artefaktų. Pvz. žmogus vėžlio kevale , kuris pagal legendą skraidė dangumi. Galima įžvelgti akinius. O vėžlio kevalas panašus į skraidantį aparatą.

329 m.pr.m.e. graikų valdovas Aleksandras Makedonietis planavo grandiozinį žygį prieš Indiją. Bet šiuos užmojus sužlugdė netikėtas puolimas iš dangaus kai ruošėsi persikelti per Indo upę. Atsirado skraidantys diskai, jie taikydavo į dramblius, kilo panika ir dalis armijos buvo sutraiškyta.

Ne tik skraidančias lėkštes, bet ir raketas yra aprašę ir pavaizdavę priešistoriniai žmonės. Dievų atėjimas visada buvo siejamas su dūmais, ugnimi ir nepakeliamu griausmu, kaip ir dabartiniu laiku leidžiant į kosmosą raketas.

Kinijoje išliko legendos apie skraidančius drakonus. Jie išleisdavo daug dūmų ir daug triukšmo. Pirmasis kinų imperatorius nusileido ant žemės ugnimi alsuojančio drakono pagalba. Nuo tokių drakonų pasirodymo drebėjo žemė. Žmones apimdavo baimė ir jie suklupdavo prieš tokį reiškinį. Taigi tikėtina, kad drakonais kiniečiai vadindavo kosminius aparatus.

Daugelys graikų dievų gebėdavo skraidyti ant ugnimi alsuojančių kovos vežimų. Senajame Testamente  minimas koks tai nusileidęs iš dangaus žaižaruojantis objektas: kovos vežimas ar dieviškosios šlovės įsikūnijimas. Visus šiuos aprašymus paleokontaktų hipotezės šalininkai priskiria raketinėms technologijoms.

Pietų Mesopotamija 6 – 3 tūkstantmetyje pr.m.e. buvo apgyvendinta išvystyta Šumerų civilizacija  – seniausia mums žinoma civilizacija. Jiems priskiriamos pirmosios astronomijos pagrindų žinios. Gilgamešo epas  – vienas iš pirmųjų rašytinių šaltinių žmonijos istorijoje – pasakoja apie kelionę į dangų. Jame aprašoma kaip atrodo mūsų Žemė iš kosmoso. Taip pat šios civilizacijos yra paliktas artefaktas panašus į šiuolaikines kosmines kapsules Nasos raketose. Jų pagalba žiniuoniai kontaktuodavo su dievais ir žmonės keliaudavo į rojų.

Pirmajame mūsų eros amžiuje graikų matematikas ir inžinierius Heronas  pirmasis sukonstravo garo turbiną – raketinio variklio prototipą, automatines duris ir lėlių teatrą, automatiškai užsitaisantį arbaletą ir kitus įtaisus. Pirmasis panaudojo programuojamus su kaisčiais ant ašies ir užvyniota virve įrenginius.
Palekontaktų šalininkai tvirtina, kad Heronui padėjo senieji aprašymai ir tekstai, kuriais jis labai domėjosi ir kuriuose buvo ateivių iš kitų pasaulių technologijų aprašymai.

2010 metų gegužės mėn. JAV bandė naująjį lazerinį ginklą, kuris neutralizuoja skrendančius iki 480 km į val objektus. Bet panašus mirties spindulys buvo panaudojamas gilioje senovėje. 214 m.pr.m.e. graikų kolonija Sirakūzai  buvo apgulta Romos jūros flotilija. Nežiūrint skaitlingesnių romėnų pajėgumų, graikai sugebėjo atremti priešą kokio tai paslaptingo ginklo pagalba. Mat graikų inžinierius Archimedas  įgaubto veidrodžio pagalba buvo atradęs mirties spindulį. Jis domėjosi senąja mitologija, kurioje buvo aprašyti dievai su jų nepaprastos galios ginklais.

Senovės graikų dievas Dzeusas kuris mėtė žaibus į netinkamus žmones ir daiktus paleokontaktų šalininkų nuomone buvo ateivis, kuris šaudydavo nusitaikęs į atitinkamą taikinį. Visose mituose dievai galėdavo iššaukti žaibus ir griaustinius, juos kontroliuoti ir žmonėms belikdavo tik nusilenkti ir paklusti.
Ar yra tokių ginklų panaudojimo pėdsakai? Šiaurinėje Škotijos  dalyje, kurioje pirmosios gyvenvietės datuojamos 6 tūkst.m.pr.m.e. yra daug griuvėsių, kurie senovėje buvo įkaitinti virš 1000 laipsnių, kad akmuo pavirto stiklu. Paprasta laužo ugnis negalėjo tiek įkaitinti akmenis, nebent lazerio spinduliai.
Keltų  mitologijoje  yra dievas kuris vadinamas šviečiančiu ir karo dievu. Kaip ir graikų Dzeusas, jis taip pat valdė stebuklingą lazdą, kurios pagalba svaidydavo ugnimi ir nugalėdavo bet kokius priešus.

Tie mitologiniai aprašymai atrodo fantastiniais. Bet ar nepanašu, kad dalis šiuolaikinių technologijų egzistavo tais senaisiais laikais?

2010.USA;  Ancient Aliens  «Alien Tech»;

2012-06-21 Posted by | Biblija, Egiptas, Graikija, Indija, priešistorė, Romos imperija, Šumerai | , , , , , , , , , , , , , | Parašykite komentarą

JAV tėvai

Žvaigždžių vartai JAV sostinės architektūriniame projekte ;
Keisti simboliai iškirsti akmeniniuose monumentuose;
Pavaizduotas paslaptingas skraidantis diskas Džordžą Vašingtoną įamžintoje drobėje;

Kokios paslaptingos prasmės sudėtos šiuose įžymiuose meno objektuose ir kokius dar nežinomus ankstyvosios istorijos puslapius reikia atskleisti ?

Benžaminui Franklinui ir  nežemiškos būtybės ir ateiviai buvo jo moksliniame požiūryje į pasaulį.
Tomas Džefersonas buvo vienintelis JAV prezidentas, paskelbęs apie NSO pasirodymą.
Tai gal ateiviai įtakojo JAV susiformavimui ?

1952 m liepos 19 d. Vašingtonas. TSRS ir JAV šaltasis karas pasiekia apogėjų, kai JAV pradeda karo veiksmus Korėjoje. Būtent tuomet aviadispečeriai pastebi savo radarų ekranuose ir iš apžvalgos bokštų kokius tai labai greitai judančius, skleidžiančius šviesas ir mirksinčius objektus. Išaiškėja, kad tai ne tarybiniai objektai. Praskrido virš kapitolijaus, virš Baltųjų Rūmų, virš Vašingtono monumento. Pakelti į orą naikintuvai nesugebėjo jų pasivyti, nes išnykdavo. Kai kurie karininkai raportuodavo kad buvo šaudoma į objektą, bet dėl neįtikėtino greičio  neįmanoma buvo pataikyti. Po poros dienų saugumo agentūros direktorius, generolas Džonas Serfondas preskonferencijoje pranešė, kad buvo apie 2000 intriguojančių ataskaitų, tarp kurių didesnė dalis yra patikimi.
Tokiu būdu ši mįslė taip ir nebuvo įminta.

Bendrai NSO dažniausiai pasirodo lemtingais istorijos momentais ir tai atsitiko jau daug kartų.

1770-1780 metų viduryje daugelys amerikos mokslininkų buvo apsijungę į taip vadinamą Mėnulio bendruomenę. Kiekvieną mėnesį posėdžiaudavo Mėnulio pilnaties metu kad pravesti intelektualius debatus, tame tarpe apie nežemiškas civilizacijas. Franklinas ir Džefersonas buvo šio būrelio dalyviais.

1776 m liepos 4 d pačiame Karo už Nepriklausomybę įkarštyje buvo nutraukta amerikos kolonijų priklausomybė britams. Šios iniciatyvos pradininkai , vėliau vadinami nepriklausomybės tėvais, rizikavo savo gyvybe, likimais ir savo garbe dėl naujos nacijos ir naujo pasaulio sukūrimo. Bet skirtingai nuo Europos ir Azijos monarchijų Amerikos valstybingumas bazavosi ant filosofinių Senųjų Graikijos ir Romos  postulatų. Tie žmonės, prie žibalinių lempų studijavo senųjų graikų klasikus ir tokiu būdu Jungtinės Valstijos buvo suformuotos remiantis antikiniais principais. Tai buvo tais laikais neįtikėtina ir manoma, kad įtakojo fortūna su dieviškju palaiminimu.
1790 m liepos 16 d buvo paskelbta apie sostinės formavimą prie upės Potomak priskiriant jai pirmojo prezidento Vašingtono vardą. Miestas turėjo būti pastatytas remiantis antikinės architektūros šedevrais. Kodėl ? Gal dėlto, kad atitiko daugelio pasaulių senovės graikų filosofiją ir Jungtinių Valstijų pirmųjų prezidentų- nepriklausomybės tėvų filosofiją ? Tai buvo švietimo, moksliškumo ir racionalumo amžius, kurio metu gyvai domėtasi nežemiškomis civilizacijomis.

Benžaminas Franklinas vadintas pirmuoju amerikonu buvo literatas, kritikas, diplomatas, mokslininkas, išradėjas, intelektualas. Jis 1728 metais rašė, kad neskaito žmogų esant tobuliausia gyvybės forma, kad yra tobulesnės, daug daugiau išvystytos gyvybės formos.
Tas tikėjimas buvo įtakotas ne tik senųjų filosofų, bet ir tų laikų vietinių amerikos tautų tikėjimu kitais pasauliais, jų legendomis, o gal dar ir asmenine bendravimo su ateiviais patirtimi. Tai galima atskleisti Džordžo Vašingtono biografijoje.
1777 metų žiemą kovose už nepriklausomybę Dž. Vašingtono armija patyrė skaudų pralaimėjimą. Tuomet jis pergrupavo savo 12 tūkstantinę armiją, kuri remdamasi vado energija, didvyriškumu ir autoritetu ne tik išgelbėjo armiją nuo skilimo bet ir išlaikiusi žiemos negandas sugebėjo laimėti. Pasakojama, kad jam padėjo vienas iš naktinių vaizdinių gudžioje žienos girioje, kur jis buvo nuėjęs pasimelsti. Apie tai papasakojo spaudos atstovams vienas iš Vašingtono bendražygių, pragyvenęs virš 100 metų. Taip pat Vašingtono dienoraštyje, kur pasakojama kaip jis periodiškai susitikinėdavo su kokiom tai žaliaveidėm butybėm.
1800 m balandžio 5 d viceprezidentui Džefersonui astronomas pranešė apie matytą neaiškų šviečiantį objektą, kuris nukrito ant žemės ir liko nemažas krateris. Džefersonas nurodė mokslininkams ištyrinėti ir aptarti filosofinėse diskusijose. Jis buvo vienintelis prezidentas pranešęs visuomenei apie NSO pasirodymą.

Pirmieji amerikos prezidentai taip pat buvo Masonų ordino nariai, kuriuos gaubia daugybė paslapčių ir kurie vertino taip vadinamas prarastas žinias.
Masonų brolijos simbolika Amerikoje buvo daug kur įpinta. Skriestuvas, stačiakampis, G raidė, sfinksas, obeliskas, piramidė, viską matanti akis.

2011.USA;  Ancient Aliens  “Aliens and The Founding Fathers“

2012-04-20 Posted by | JAV | , , , , , , , | Parašykite komentarą

Povandeniniai priešistoriniai miestai

Okeanai dengia 71% mūsų planetos.

Povandeninis pasaulis dar vis mažai ištyrinėtas ir jame randami neįtikėtinų gyvybės formų ir netgi buvusių civilizacijų, kur prieš daugiau kaip 10 000 metų buvo sausuma. Tokiu būdu tenka konstatuoti kad civilizacijų miestai susikūrė anksčiau negu tvirtina tradicinė istorija. Vien Viduržemio jūroje dabar surasta apie 200 architektūrinių paminklų ir miestų likučių.

Jūros lygis buvo daug žemesnis nes šiaurės Europą ir šiaurės Ameriką dengė 3 km storio ledas. Jis pradėjo tirpti prieš 21 tūkst. metų ir tirpo 13 tūkst metų. Buvo paskandintos derlingiausios priekrantės 25 mln. kv.km. žemės. Šiam plotui prilygsta Europos ir Kinijos plotai. Ir šiuolaikinis mokslas nepakankamai stropiai tiria šiuos įvykius.

Platono pasakojimai apie Atlantidą datuojami 360 m.pr.m.e. ir jo duomenimis Atlantida gyvavo 9 tūkst.m. iki jo epchos. Jis rašo apie didžiulius rūmus ir galingą laivyną, galintį užkariauti bet kurią šalį. Įsiskaičius į jo graikišką tūrinį aiškiai matosi Atlantidos nežemiška prigimtis. Ją sukūrė dievas Poseidonas – nežemiška butybė. Jis įsimylėjo žemės merginą, paėmė sau į žmonas ir kai gimė kūdikis, įkūrė Atlantidą jo šeimos apsaugai.

Galima manyti kad tų laikų žinių proveržis įvyko kitų civilizacijų pagalba. Pvz yra daug Japonų legendų, piešinių su NSO – cilindro formos skraidančiais laivais ir figūrėlių Dogū su panašiais į šiuolaikinius skafandrus. Legendose tvirtinama kad Dogū nusileido iš dangaus ir perdavė japonams žinias.

  Dogū

Šiaurės Amerikoje, Arizonoje taip pat paplitusios panašios figūrėlės:

Šalia Indijos po vandeniu atrasti priešistoriniai miestai. Dvaraką tuo metu valdė ir dabar Indijoje garbinamas Krišna ir kur vyko mušis su kosminiais priešais.

  Khambhat

Po vandeniu ežero Titikaka Peru Anduose taip pat rasti griuvėsiai ir artefaktai, minimi legendose apie Vanaku miestą, statytą priešistorinių dievų – milžinų. Tarp kitko šiame gėlavandeniame 230 km ilgio beveik 100 km pločio ežere, 4 km aukštyje gyvena neaišku kaip čia atsiradę jūrų arkliukai.

Daugelyje legendų kalbama ir pasakoja  dabartiniai liudininkai apie kylančią iš vandens šviesą ar kokį tai laivą ar įrenginį. Tokiu būdu gimė hipotezė, kad miestai buvo kažkada paskandinti specialiai, kad juos lanko ateiviai.

2010.USA;  Ancient Aliens  «Underwater Worlds»

2012-03-20 Posted by | Klimatas, Ledynmečiai, priešistorė | , , , , , , , , , , , , , , , , | Parašykite komentarą