Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

JAV tėvai

Žvaigždžių vartai JAV sostinės architektūriniame projekte ;
Keisti simboliai iškirsti akmeniniuose monumentuose;
Pavaizduotas paslaptingas skraidantis diskas Džordžą Vašingtoną įamžintoje drobėje;

Kokios paslaptingos prasmės sudėtos šiuose įžymiuose meno objektuose ir kokius dar nežinomus ankstyvosios istorijos puslapius reikia atskleisti ?

Benžaminui Franklinui ir  nežemiškos būtybės ir ateiviai buvo jo moksliniame požiūryje į pasaulį.
Tomas Džefersonas buvo vienintelis JAV prezidentas, paskelbęs apie NSO pasirodymą.
Tai gal ateiviai įtakojo JAV susiformavimui ?

1952 m liepos 19 d. Vašingtonas. TSRS ir JAV šaltasis karas pasiekia apogėjų, kai JAV pradeda karo veiksmus Korėjoje. Būtent tuomet aviadispečeriai pastebi savo radarų ekranuose ir iš apžvalgos bokštų kokius tai labai greitai judančius, skleidžiančius šviesas ir mirksinčius objektus. Išaiškėja, kad tai ne tarybiniai objektai. Praskrido virš kapitolijaus, virš Baltųjų Rūmų, virš Vašingtono monumento. Pakelti į orą naikintuvai nesugebėjo jų pasivyti, nes išnykdavo. Kai kurie karininkai raportuodavo kad buvo šaudoma į objektą, bet dėl neįtikėtino greičio  neįmanoma buvo pataikyti. Po poros dienų saugumo agentūros direktorius, generolas Džonas Serfondas preskonferencijoje pranešė, kad buvo apie 2000 intriguojančių ataskaitų, tarp kurių didesnė dalis yra patikimi.
Tokiu būdu ši mįslė taip ir nebuvo įminta.

Bendrai NSO dažniausiai pasirodo lemtingais istorijos momentais ir tai atsitiko jau daug kartų.

1770-1780 metų viduryje daugelys amerikos mokslininkų buvo apsijungę į taip vadinamą Mėnulio bendruomenę. Kiekvieną mėnesį posėdžiaudavo Mėnulio pilnaties metu kad pravesti intelektualius debatus, tame tarpe apie nežemiškas civilizacijas. Franklinas ir Džefersonas buvo šio būrelio dalyviais.

1776 m liepos 4 d pačiame Karo už Nepriklausomybę įkarštyje buvo nutraukta amerikos kolonijų priklausomybė britams. Šios iniciatyvos pradininkai , vėliau vadinami nepriklausomybės tėvais, rizikavo savo gyvybe, likimais ir savo garbe dėl naujos nacijos ir naujo pasaulio sukūrimo. Bet skirtingai nuo Europos ir Azijos monarchijų Amerikos valstybingumas bazavosi ant filosofinių Senųjų Graikijos ir Romos  postulatų. Tie žmonės, prie žibalinių lempų studijavo senųjų graikų klasikus ir tokiu būdu Jungtinės Valstijos buvo suformuotos remiantis antikiniais principais. Tai buvo tais laikais neįtikėtina ir manoma, kad įtakojo fortūna su dieviškju palaiminimu.
1790 m liepos 16 d buvo paskelbta apie sostinės formavimą prie upės Potomak priskiriant jai pirmojo prezidento Vašingtono vardą. Miestas turėjo būti pastatytas remiantis antikinės architektūros šedevrais. Kodėl ? Gal dėlto, kad atitiko daugelio pasaulių senovės graikų filosofiją ir Jungtinių Valstijų pirmųjų prezidentų- nepriklausomybės tėvų filosofiją ? Tai buvo švietimo, moksliškumo ir racionalumo amžius, kurio metu gyvai domėtasi nežemiškomis civilizacijomis.

Benžaminas Franklinas vadintas pirmuoju amerikonu buvo literatas, kritikas, diplomatas, mokslininkas, išradėjas, intelektualas. Jis 1728 metais rašė, kad neskaito žmogų esant tobuliausia gyvybės forma, kad yra tobulesnės, daug daugiau išvystytos gyvybės formos.
Tas tikėjimas buvo įtakotas ne tik senųjų filosofų, bet ir tų laikų vietinių amerikos tautų tikėjimu kitais pasauliais, jų legendomis, o gal dar ir asmenine bendravimo su ateiviais patirtimi. Tai galima atskleisti Džordžo Vašingtono biografijoje.
1777 metų žiemą kovose už nepriklausomybę Dž. Vašingtono armija patyrė skaudų pralaimėjimą. Tuomet jis pergrupavo savo 12 tūkstantinę armiją, kuri remdamasi vado energija, didvyriškumu ir autoritetu ne tik išgelbėjo armiją nuo skilimo bet ir išlaikiusi žiemos negandas sugebėjo laimėti. Pasakojama, kad jam padėjo vienas iš naktinių vaizdinių gudžioje žienos girioje, kur jis buvo nuėjęs pasimelsti. Apie tai papasakojo spaudos atstovams vienas iš Vašingtono bendražygių, pragyvenęs virš 100 metų. Taip pat Vašingtono dienoraštyje, kur pasakojama kaip jis periodiškai susitikinėdavo su kokiom tai žaliaveidėm butybėm.
1800 m balandžio 5 d viceprezidentui Džefersonui astronomas pranešė apie matytą neaiškų šviečiantį objektą, kuris nukrito ant žemės ir liko nemažas krateris. Džefersonas nurodė mokslininkams ištyrinėti ir aptarti filosofinėse diskusijose. Jis buvo vienintelis prezidentas pranešęs visuomenei apie NSO pasirodymą.

Pirmieji amerikos prezidentai taip pat buvo Masonų ordino nariai, kuriuos gaubia daugybė paslapčių ir kurie vertino taip vadinamas prarastas žinias.
Masonų brolijos simbolika Amerikoje buvo daug kur įpinta. Skriestuvas, stačiakampis, G raidė, sfinksas, obeliskas, piramidė, viską matanti akis.

2011.USA;  Ancient Aliens  “Aliens and The Founding Fathers“

2012-04-20 Posted by | JAV | , , , , , , , | Parašykite komentarą