Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Sodoma ir Gomora

Sodoma ir Gomora – galima išversti palaidotas ir sudegintas.
Šalia Negyvosios jūros.
Šiuose miestuose esą gyveno labai pasipūtę ir ištvirkę žmonės, todėl Dievas nepakęsdamas jų ištvirkavimų ir pasipūtimo, nušlavė.
Gali būti kad iš požeminio telkinio išsiveržė dujos su nafta ir dėl to sudegė tie miestai.

Pagal Biblijos aprašymą, Lotas su žmona ir dukterimis prieš katastrofą perspėjus Dievui pabėgo. Žmona atsisuko atgal ir pasižiūrėjo, dėl to buvo paversta druskos stulpu. Vėliau dukterys nugirdė ir sugundė Lotą. Pirmagimė duktė susilaukusi sūnaus Moabo, iš kurio kilę moabitai, o jaunesnioji – Ben-Ammi. Iš jo kilę amonitai.

Numeira – kandidatas į biblinį Gomorą;
Bab-el-Dhra – biblinio Sodoma kandidatas.

Yra hipotezė, kad šie miestai buvo sunaikinti senoviniais branduoliniais ginklais. Rasta apsilydžiusių šukių, panašių į esančias atominio sprogimo vietoje.

2012-03-06 Posted by | Biblija, Mitologija, priešistorė | , , , , | Parašykite komentarą