Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Portugalijos Fatima

Portugalija. 1917 m spalio 13 d horizontą uždengė baisūs debesys. Daugelį žmonių užvaldė keisti nujautimai. Apie 100000 žmonių tą dieną pastebėjo kaip saulė pavirto į paslaptingą sidabrinį diską. Trys vaikai papasakojo savo tėvams apie tai kad jiems pasirodė Dieviškoji Marija, kuri paskelbė kad dievas nepatenkintas žmonių elgesiu ir ruošia nuosprendį. Tai įvyko netoli nuo gyvenvietės Fatima .
XX amžiaus pabaigoje buvo spėliojama, kokias tris žinias 1917 m. yra pasakiusi Marija piemenukams. Pirmosios dvi žinios atskleistos apie 1940–1950 metus: pirmoji – apie pirmojo pasaulinio karo pabaigą ir antrojo pradžią, o antroji – apie komunizmo atsiradimą ir žlugimą. Tačiau trečiąją Vatikanas ilgai laikė paslaptyje. 2000 metais oficialiai buvo pranešta, kad trečioji žinia (pranešta per piemenėlių Francisco ir Jacinta beatifikacijos ceremoniją) buvo apie 1981 m. pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II.

2011.USA;  Ancient Aliens  «Aliens, Plagues and Epidemics»; Fatimos istorija.

2012-06-09 Posted by | priešistorė | , | Parašykite komentarą