Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Jerichono griūtis

Gal šiuolaikinė technikos pažanga – tai priešistorinių kultūrų dovana žmonijai? Juk daugelyje senųjų artefaktų galima įžvelgti šiuolaikinius įrenginius.
Jungtinės Valstijos 2005 11 05 prieš jūrų piratus panaudojo garso patranką. Garso ginklą JAV taip pat panaudojo ir kariaudamas su Iraku. Garso prietaisai dabar naudojami ir įniršusios minios suvaldymui. Žemo dažnumo sufokusuotas 150dB garsas gali neigiamai veikti žmogų – iššaukti galvos skausmus, vėmimą, spazmus, o rezonansas net ir kraujosruvą.

Pasirodo panašių technologijų aprašymus galima rasti senovėje. Mokėta panaudoti garso jėgą ir destruktyviems tikslams.

27 km nuo Jeruzalės randasi Jerichono griuvėsiai. Čia archeologai rado senąsias, datuojamas prieš 11 tūkst. m. gyvenvietes. Taip pat pagal Biblijos aprašymą tai vieta kur Dievas kalbėjosi su Jozuė Navinu, Mozės įpėdiniu. Čia izraelitai garso pagalba sugriovė Jerichono gynybines sienas. Be abejo ten dalyvavo ir Sandoros Skrynia, kurią aplink gynybinę sieną nešiojo beveik visą savaitę. Archeologai patvirtino, kad sienos buvo sugriautos. Izraelitai užkariavo ir likusias Dievo pažadėtas Kanaanų  žemes.

Apie panašius ginklus yra ir daugiau istorijų.

2010.USA;  Ancient Aliens  «Alien Tech»;
Guide-israel.ru; tarasskeptic.blogspot;
daugiau apie Sandoros Skrynią
;
daugiau apie Mozę.

2012-06-13 Posted by | Biblija, Izraelis, Mitologija | , , , , , | Parašykite komentarą

Dešimt Dievo įsakymų

Pagal Bibliją originalus dešimties Dievo įsakymų tekstas yra užrašytas Išėjimo knygoje. Buvo padiktuotas Dievo Mozei ant Sinajaus kalno per žydų kelionę iš Egipto į Kanaaną. Buvo saugomos Sandoros skrynioje, kol bus pastatyta Jeruzalės šventovė.

1.Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
2.Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
3.Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.
4.Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
5.Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.
6.Nežudysi.
7.Nesvetimausi.
8.Nevogsi.
9.Neliudysi melagingai prieš savo artimą.
10.Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo įsakymų interpretacija:
1.Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2.Netark Dievo vardo be reikalo.
3.Švęsk sekmadienį.
4.Gerbk savo tėvą ir motiną.
5.Nežudyk.
6.Nepaleistuvauk.
7.Nevok.
8.Nekalbėk netiesos.
9.Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters.
10.Negeisk svetimo turto.

Pamoka apie 10 Dievo įsąkymų

Čia Mozės skulptūra prie Kernavės bažnyčios, o aukščiau Rembrandto paveikslas

2012-05-09 Posted by | Biblija, priešistorė | , , , , , , , , , | Parašykite komentarą