Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Jerichono griūtis

Gal šiuolaikinė technikos pažanga – tai priešistorinių kultūrų dovana žmonijai? Juk daugelyje senųjų artefaktų galima įžvelgti šiuolaikinius įrenginius.
Jungtinės Valstijos 2005 11 05 prieš jūrų piratus panaudojo garso patranką. Garso ginklą JAV taip pat panaudojo ir kariaudamas su Iraku. Garso prietaisai dabar naudojami ir įniršusios minios suvaldymui. Žemo dažnumo sufokusuotas 150dB garsas gali neigiamai veikti žmogų – iššaukti galvos skausmus, vėmimą, spazmus, o rezonansas net ir kraujosruvą.

Pasirodo panašių technologijų aprašymus galima rasti senovėje. Mokėta panaudoti garso jėgą ir destruktyviems tikslams.

27 km nuo Jeruzalės randasi Jerichono griuvėsiai. Čia archeologai rado senąsias, datuojamas prieš 11 tūkst. m. gyvenvietes. Taip pat pagal Biblijos aprašymą tai vieta kur Dievas kalbėjosi su Jozuė Navinu, Mozės įpėdiniu. Čia izraelitai garso pagalba sugriovė Jerichono gynybines sienas. Be abejo ten dalyvavo ir Sandoros Skrynia, kurią aplink gynybinę sieną nešiojo beveik visą savaitę. Archeologai patvirtino, kad sienos buvo sugriautos. Izraelitai užkariavo ir likusias Dievo pažadėtas Kanaanų  žemes.

Apie panašius ginklus yra ir daugiau istorijų.

2010.USA;  Ancient Aliens  «Alien Tech»;
Guide-israel.ru; tarasskeptic.blogspot;
daugiau apie Sandoros Skrynią
;
daugiau apie Mozę.

2012-06-13 Posted by | Biblija, Izraelis, Mitologija | , , , , , | Parašykite komentarą