Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Indėnų genčių kosmogoninės legendos

Pietvakarių Amerikos plynaukštės su masyviais kalnais tapo namais daugeliui indėnų genčių. Navacho, Zuni, Pueblo, Hopi ir Apačiai. Kiekviena turėjo savo tikėjimą. Bet jų kosmogoninėse legendose yra rišantis elementas. Indėnai sako: “mokslininkai įrodinėja kad mūsų protėviai atėjo iš Aliaskaos įveikę Beringo sąsiaurį, bet mes žinom kad jie pakilo iš požeminio pasaulio“.
Senosios legendos sako, kad tam tikru laikotarpiu gentys privalėjo grįžti į požemius, kad išsaugoti gyvybę. Indėnai Hopi iš Orizonos  perduoda mitą, kad nuo mirtino lietaus ir krentančių žvaigždžių jų protėvius išgelbėjo žmonės-gyvatės. Jie nuvedė protėvius į slėptuves toli po žeme. Kitoje versijoje nuo ugnies ir ledo audros Hopi gentį išgelbėjo žmonės-skruzdelės. Jie požeminiuose karalystėse kartu su žmonėmis-skruzdelėmis galėjo palaukti kataklizmų pabaigos ir po to grįžti į viršų, jiems įprastą pasaulį.
Dar indėnų senoliai ir šamanai pasakoja, kad prieš apgyvendinimą po žeme jų visas gentis atvežė čia žvaigždžių žmonės ar kosminiai dievai. Nenuostabu, kad ateiviai atrodė panašūs į skruzdėles ar kitus roplius.
Ir dabartiniais laikais Apačių ir  Jikarilla gentčių senoliai prie Arčuleso plynaukštės Naujojoje Meksikoje pasakoja apie sutiktus NSO, ventiliacines angas ir slaptą bendradarbiavimą su kariškiais.

Zagadki.Istorii.Pod_Tolshchei_Zemli 2011
Pietų Amerikos istorija
Hopi mitologija

2012-09-10 Posted by | Mezoamerika, Mitologija, priešistorė | , | Parašykite komentarą

Kapadokija Turkijoje

Kapadokija   randasi centrinėje Turkijos dalyje. Ši teritorija dar 18 a.pr.m.e. buvo apgyvendinta Hetitų, kurie yra minimi biblijoje. Po to Medai, Persai, Makedoniečiai, mūsų amžiais Romėnai, Bizantija, Seldžiukai, Osmanai.

Gioremės slėnyje  yra labai paslaptingų minkštų vulkaninių darinių, kuriuos lengva skaptuoti ir kurie vėliau suakmenėja. Vietiniai žmonės čia kažkada gyveno nedideliuose dalinai požeminiuose kambarėliuose.

1963 metais atliekant remonto darbus Kapadokijoje, buvo padarytas unikalus atradimas. Oloje atrastas didžiūlis požeminis kompleksas. Derinkuyu  miestas buvo pastatytas 7-8 a.pr.m.e. Kadangi medžiaga pakankamai minkšta, šio komplekso statybai reikalingas tikslus išskaičiavimas kad nesubyrėtų. Ir tokių subyrėjimų neaptikta. Kažkas tais priešistoriniais laikais turėjo padėti statyboje ir neaišku kokia nežinoma jėga galėjo privesti žmones nusileisti į šiuos požemius. Daugelys galvoja kad reikėjo slėptis nuo užpuolikų. O gal tai buvo priemonė nuo globalaus atšalimo ? Ar slėptuvė nuo kariaujančių nežemiškų civilizacijų dėl Žemės išteklių ?
Legendos apie požemius yra ir kitose pasaulio vietose.

Zagadki.Istorii.Pod_Tolshchei_Zemli 2011
https://altistorija.wordpress.com/2012/03/14/pozeminiai-priesistoriniai-miestai/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia#History
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пещерные_поселения_Каппадокии
http://en.wikipedia.org/wiki/Derinkuyu_Underground_City
The Underground City Of Derinkuyu

2012-09-10 Posted by | Turkija | , , | Parašykite komentarą

Gal įrodymai ne danguje o žemės gelmėse ?

Šimtmečiais žmonės pasakodavo palikuonims apie tunelius vedančius į žemės gelmes, apie požeminius vartus, vedančius į dievybių karalystę ir požemines pabaisas.
O kas jei už šių padavimų slepiasi tiesa?
Daugelys požeminių piešinių atradėjų buvo priblokšti. Nejaugi mūsų protėviai kontaktavo su ne mūsų planetos civilizacijomis, kurios įtakojo mūsų istorijos eigą?
Milijonai žmonių mūsų planetoje įsitikinę, kad praeityje mus buvo aplankę nežemiško proto atstovai.
Jeigu ištikrųjų taip buvo, tai gal verta ieškoti įrodymų ne danguje o žemės gelmėse?

Zagadki.Istorii.Pod_Tolshchei_Zemli 2011
Kapadokija Turkijoje
Požeminiai priešistoriniai miestai
Indėnų genčių kosmogoninės legendos

2012-09-10 Posted by | Mitologija, priešistorė, Turkija | , | Parašykite komentarą