Alternatyvios istorijos įdomybių konspektas

Sacharos geologija ir klimatas

40 mln. metų atgal Sachara buvo okeano dugne.
Po to priartėjo prie Europos, pakilo tapo tropikais.
3 mln. metų atgal pasidarė dykuma ir kas 20 tūkstančių metų, dėl žemės ašies pasislinkimų pastoviai kaitaliojasi tai dykuma tai tropikai su didžiuliais ežerais.

Paskutini kartą Sachara žaliavo prieš 7 tūkst. metų.
Prieš 5,5 tūkst. metų virto dykuma per porą amžių.
Tokiu būdu vėl sužaliuos po 15 tūkst. metų.

Žmonės persikėlė į šiaurę ir susiformavo didžioji Egipto civilizacija.

Atrasta nafta ir gręžiniai netikėtai išaiškino, kad po smėliu randasi klodai gėlo vandens, kurį galima panaudoti drėkinimui.
Nors jie dideli, siekia Š. Amerikos didžiųjų ežerų tūrį, tačiau drėkinimui užtektų gal 100 metų. Prisipildytų tik po 15 tūkst. metų.

2012-03-01 Posted by | Egiptas, Klimatas | , | Parašykite komentarą